شدت مراقبه

شدت مراقبه

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

آنچه برای سالک راه خدا از همه ارزشمندتر است، و موجب سیر سریع اوست، شدت مراقبه است.