ضرورت تلاش برای به دست آوردن محبت به خدا

ضرورت تلاش برای به دست آوردن محبت به خدا

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

سنت الهی به این تعلق گرفته است که عموم مؤمنین با ریاضت و مجاهده تحصیل محبت نمایند؛ پس باید دامن همت را بالا زد و برای تحصیل محبت تلاش کرد.

#عشق