عشق را از کجا پیدا کنیم؟

عشق را از کجا پیدا کنیم؟

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

بسیاری از اوقات می‌گویند: «عشق را از کجا پیدا کنیم؟»

در مراقبه؛ مراقبه‌تان را قوی کنید؛ عشق می‌آید سراغتان. دیگر نمی‌خواهد پیدایش کنید؛ خودش می‌آید.