عقل و سیر و سلوک

عقل و سیر و سلوک

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

نیروی برهانی عقل برای مشرف شدن انسان به معرفت پروردگار، معین و یاور است و بدون آن به مشکلات و انحرافاتی ممکن است دچار گردد. (جذبه عشق، ص ۴۳)

#سیر و سلوک