فرزند سالاری

فرزند سالاری

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

در خانواده اسلامی مدیر خانواده پدر است و ادب و تواضع در برابر او و مادر و بلکه تواضع کوچکتر در برابر هر بزرگتری، از اصول است؛ و اثری از فرزند سالاری و پیروی از خواسته‌های کودکانه اطفال وجود ندارد.

(نور مجرد ج ۲ ص ۵۸۵)

#احترام به والدین