فرشتگان از زنهای محجبه مشعوف می‌شوند

فرشتگان از زنهای محجبه مشعوف می‌شوند

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

فرشتگان از زنهای محجبه مشعوف می‌شوند و از زنهای مقنعه دار مسرور می‌گردند وبه منازلی که چنین زن‌هایی باشند، وارد می‌شوند و جنیان از چنین خانه‌ها بیرون می‌روند.

(معادشناسی، ج ۳ ص ۱۳۷)