فرهنگ کفر مانند موریانه

فرهنگ کفر مانند موریانه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

فرهنگ کفر مانند موریانه‌ای است که از درون ستون را خالی می‌کند و انسان هنگامی متوجّه می‌شود که دیگر دیر شده و ناگهان سقف عمارت بر سر او خراب می‌شود. (نور مجرد ج ۳ ص ۲۴۶)