قبلهٔ اولیاء

قبلهٔ اولیاء

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

هزاران نفر مثل سلمان باید کفشداری و خاک روبی صحن و درگاه قمر بنی هاشم را بنماید.