ماه رجب ماه خداست

ماه رجب ماه خداست

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

ماه رجب ماه خداست. در ماه خدا، غیر خدا را نباید انسان داخل کند.