مراتب نور مؤمنین

مراتب نور مؤمنین

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

نور هم مانند آب، نهر و رودخانه و دریاچه و دریا و اقیانوس دارد؛ مؤمنان صاحب یقین در دریاها و اقیانوس‌های نور غوطه ورند.