مراقبه در روز

مراقبه در روز

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

هر وقت در روز مراقبت من قوی‌تر است، مشاهداتی که در شب دارم زلال‌تر و صاف‌تر و روشن‌تر است. (مجموعه مقالات علامه حسن زاده آملی ص ۱۹)