مراقبه شرط لازم برای رسیدن به توحید

مراقبه شرط لازم برای رسیدن به توحید

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

راه توحید احتیاج به مراقبه دارد، چرا که بدون مراقبه و جهاد و سعی و کوشش محال است که انسان موفّق بشود و برسد به آنجا که باید برسد.