مشتهیات نفسانی

مشتهیات نفسانی

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

سالک راه خدا باید بداند که پرداختن به مشتهیات نفسانی و انجام اموری که موافق طبع و هوای او بوده، از بزرگترین موانع و مهلکترین آفات است.

(نور مجرد ج ۱ ص ۳۲۶)