معجزه

معجزه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حرکات و سکنات و منطق و سکوت آن حضرت معجزه بوده است.