معنای مراقبه

معنای مراقبه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

یک روز از حضرت علامه طباطبایی سوال کرپم که فلان عمل درچه صورن موثر است یا چگونه موثر است؟ ایشان فرمودند: با مراقبه! مراقبه!

بعد خودشان تفسیر کردند که می‌دانید مراقبه معنایش چیست؟ مراقبه معنایش این است که:

صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکری به دوام

ناتمامان جهان را کند این پنج تمام