مقدار محاسبه برای سالک

مقدار محاسبه برای سالک

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

در روایت داریم: «لیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسِب نفسَه فی کلّ یَوم».

ظاهر روایت قدر اقل آن را اشاره دارد که اقل محاسبه یک مرتبه است؛ ولیکن افرادی که مراقبه شان شدید است، اینها دائماً در محاسبه هستند.