ملاحظهٔ معنی را هم باید نمود

ملاحظهٔ معنی را هم باید نمود

حاج سید هاشم حداد

ما با این دیدگان طبیعی و حسّی خود می‌پنداریم خیر همیشه در سلامتی و قدرت و حیات است بدون ملاحظهٔ واقعیّت حیات‌، از نیّت خوب یا بد، و از ارادهٔ خوب یا بد، و از اعتقاد خوب یا بد؛ ولی اینطور نیست‌. زیرا ملاحظهٔ معنی را هم باید نمود.

(روح مجرد ص ۱۱۳)