ملازمان ابدی تاریکی

ملازمان ابدی تاریکی

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

در قیامت با آنکه عالم، عالم نور است، یک عدّه در ظلمت و تاریکی جاودانه زیست می‌کنند.