منشا کسالت

حضرت امیرالمومنین علیه السلام

مِنَ اَلتَّوَانِی یَتَوَلَّدُ اَلْکَسَلُ. کسالت و بی حوصلگی از سستی در انجام کارها نشأت میگیرد.

«غررالحکم و دررالکلم» ج ۱ ص ۶۷۳.

#ثبات قدم