مومن در فنی که داخل می‌شود باید ماهرترین باشد

مومن در فنی که داخل می‌شود باید ماهرترین باشد

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

مومن در هر فنی که داخل می‌شود باید در آن فن بهترین و ماهرترین باشد.

(نورمجرد، ج ۱ ص ۱۱۳)