مکاشفه و خواب

مکاشفه و خواب

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

سالک باید تا رسیدن به مقصد به هیچ مکاشفه یا خوابی اعتنا نکند؛ اگر خوب بود بود خداوند را شکر نماید و اگر امر مکروه و ناپسندی دید به خداوند پناه برده و صدقه داده و از خداوند دفع شر و بلا را طلب نماید. و اگر مشاهده‌ای مکرّر اتفاق افتاد و متضمن پیام و دستوری بود به استاد مراجعه نماید و در غیر این صورت به احتیاط عمل کند.

(نور مجرد ج ۲ ص ۲۷۵)