ناکام کیست؟

ناکام کیست؟

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

ناکام آن کسی است که به وصال حضرت احدیت نرسیده و شراب وصل او را ذوق نکرده است.

(نورمجرد، ج ۱ ص ۳۷۴)