نتیجهٔ بندگی خدا

نتیجهٔ بندگی خدا

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

به واسطهٔ عبودیت، نفس انسانی صیقل پیدا می‌کند و قابلیت انعکاس اشعه نوریه عالم بالا در او پیدا می‌گردد.