نماز اول وقت

نماز اول وقت

آیةالله العظمی حاج سید علی قاضی

«اگر کسی نماز واجیش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند» یا فرمودند: به صورت من آب دهان بیندازد. (در محضر بزرگان ص ۹۹)