نماز اول وقت

نماز اول وقت

آیةالله حاج شیخ محمدتقی بهجت

بعضی از علما با سفارش به نماز اول وقت ویا نماز شب، زندگی آینده فرزندانشان را تامین می‌کردند. (در محضر آیةالله بهجت ج ۱ ص ۸۵)