نکته‌ای در مورد خرید

نکته‌ای در مورد خرید

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

برای خرید که به بازار می‌روید، از میوه‌های داخل مغازه که مقابل دید مردم نیست بخرید و خرید خود را در کیسه‌ای از چشم مردم پنهان کنید؛ و حتی اگر نانی بخرید و در راه کسی ببیند حق نظر پیدا می‌کند و سزاوار استکه به وی تعارف کنید.