نیست هست نما

نیست هست نما

حاج سید هاشم حداد در ارتباط این عالم با عالم غیب فرمودند: این عالم نیستِ هست‌نماست؛ و آن طرف هستِ نیست‌نماست! (نور مجرد ج ۱ ص ۳۱۰)