هر گلی که می‌روید لا اله الا الله است

هر گلی که می‌روید لا اله الا الله است

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

هر گلی که می‌روید و هر ذره‌ای و هر سنگی و هر ریزه ماسه‌ای که باد در فضا منتشر می‌کند، لا اله الا الله است و نشان دهندهٔ ذات او و اسم او و صفت اوست، منتهی در حدّ استعداد و ظرفیت خود.

#مقام ذات #توحید افعالی #کثرت