واسطه فیض

واسطه فیض

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام واسطه فیض هستند، هرگونه فیض وجودی از مجرای ایشان به دیگران می‌رسد.

#فیض اقدس #فیض مقدس #ولایت