وصول به توحید فقط از ولایت است

وصول به توحید فقط از ولایت است

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

حضرت آقا حاج سیّد هاشم حدّاد قَدّس الله روحَه میفرمودند: مرحوم آقا (آقای قاضی‌) به محیی‌الدّین عربی و کتاب «فتوحات مکّیّة‌» وی بسیار توجّه داشتند، و میفرموده‌اند: محیی‌الدّین از کاملین است‌، و در «فتوحات‌» او شواهد و ادلّه‌ای فراوان است که او شیعه بوده است‌؛ و مطالبی که مناقض با اصول مسلّمهٔ اهل سنّت است بسیار است‌.

محیی‌الدّین کتاب «فتوحات‌» را در مکّهٔ مکرّمه نوشت‌، و سپس تمام اوراق آن را بر روی سقف کعبه پهن کرد و گذاشت یک سال بماند تا بواسطه باریدن باران‌، مطالب باطله‌ای اگر در آن است شسته شود و محو گردد، و حقّ از باطل مشخّص شود. پس از یک سال باریدن بارانهای پیاپی و متناوب‌، وقتیکه اوراق گسترده را جمع نمود مشاهده کرد که حتّی یک کلمه هم از آن شسته نشده‌ و محو نگردیده است‌.

و ملاّی رومی را هم عارفی رفیع مرتبه میدانستند، و به اشعار وی استشهاد می‌نمودند، و او را از شیعیان خالص امیرالمومنین علیه‌السّلام می‌شمردند. مرحوم قاضی قائل بودند که‌: محال است کسی به مرحلهٔ کمال برسد و حقیقت ولایت برای او مشهود نگردد. و میفرموده‌اند:

وصول به توحید فقط از ولایت است‌. ولایت و توحید یک حقیقت می‌باشند.

بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفاء که اهل سنّت بوده‌اند، یا تقیّه میکرده‌اند و در باطن شیعه بوده‌اند، و یا به کمال نرسیده‌اند.

(روح مجرد ص ۳۴۳)