وظیفه مردم در زمان غیبت

وظیفه مردم در زمان غیبت

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

در تمام‌ زمان‌ غیبت‌ و عدم‌ تمکّن‌ امام‌ معصوم‌ علیه‌ السّلام‌ همۀ مردم‌ موظّفند زمینه‌ و إمکانات‌ ظهور را فراهم‌ کنند و اگر امکانات‌ فراهم‌ بشود، إمام‌ ظهور می‌کند.