ولایت امیرالمومنین از روز اول با توحید و نبوت همراه بوده است

ولایت امیرالمومنین از روز اول با توحید و نبوت همراه بوده است

اسلام از روز اول که طلوع کرد با این سه جمله بود: شهادت به خدا و شهادت به نبوت رسول الله و شهادت به ولایت على ولى الله، و آنچه را که شیعه می‌گویند از وجوب تبعیت از امیرالمؤمنین یکى از مسائل قطعیه اسلام است، و حقیقت تشیع، حقیقت اسلام است و افرادیکه به شهادتین اکتفا نموده و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین را رفض کرده‌اند جزئى از اسلام را رد نموده‌اند، و در واقع اسلام را رد نموده‌اند. (امام شناسی ج ۱ ص ۹۵)