چه چیزی اشک را از انسان می گیرد؟

حضرت امیرالمومنین علیه السلام

ما جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِکَثْرَةِ الذُّنُوب‌. چشمها خشک نمی شود مگر بجهت قساوت قلبها. و قلبها قساوت پیدا نمی‌کند مگر بخاطر زیادی گناهان.

«وسائل الشیعة» ج ۱۶ ص ۴۵