چه کسانی در عصر غیبت مثل زمان ظهور استفاده می برند؟

چه کسانی در عصر غیبت مثل زمان ظهور استفاده می برند؟

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

آنکه به مقام معرفت رسیده و آن وجود را به حقیقت ولایت و نورانیت درک نموده، برای او ظهور و غیبت چه تفاوت دارد؟

#فناء ذاتی