چه کسی از نفس نجات پیدا می کند؟

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

اگر محبّت پروردگار در دلی آمد و در آن دل راسخ و محکم شد، کم کم بال و پرِ این نفس ریخته می شود و از میان می رود تا اینکه دیگر هیچ چیز در میان نمی ماند.

«جذبهٔ عشق» ص ۷۷