کوتاهی در توبه

کوتاهی در توبه

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی

کوتاهی کردن در توبه و به تاخیر انداختن آن خود معصیتی مستمر و در حال تکرار است. (المیزان ج ۴ ص ۲۴۲)