کودک نوزاد و عالم توحید

کودک نوزاد و عالم توحید

آیة‌الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی

کودک در چهار ماه اول زندگی در عالم فناء است و آنچه از او دیده می‌شود همه‌اش از خداوند است و از خود هیچ انانیتی ندارد.