یکی از اسباب استجابت دعا

رسول خدا صلی الله علیه وآله

إذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ لِلدُّعَاء. وقتی یکی از شما دعا می‌کند، دعای خود را شامل (مؤمنان) قرار دهد؛ چرا که این کار دعا را به اجابت نزدیک تر می‌کند.

«کافی» ج ۲ ص ۴۸۷