یگانه تحفهٔ الهیه

یگانه تحفهٔ الهیه

علامه آیةالله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

حقاً هرچه دائرهٔ علوم و معارف ما بیشتر گسترش پیدا می‌کند، به اعجاز و اعجاب این یگانه تحفهٔ الهیه (قرآن کریم) بیشتر پی می‌بریم؛ معجزهٔ باقیهٔ رسول الله تا روز قیامت.